• wszystko czego potrzebujesz wiedzieć o zawodach

Finanse

Koszty uczestnictwa

Opłata startowa niesiona na rachunek bankowy w terminie do dnia 25 września 2021 r.

Opłata startowa:             300,- PLN

Nr rachunku:                     61 1050 1445 1000 0023 6454 0787

Tytułem:                            Opłata Startowa AST2021 – Nazwisko zawodnika

Po zgłoszeniu na listę startową, należy wnieść opłatę startową w terminie do 5 dni.

W przypadku braku potwierdzenia płatności na rachunku klubu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, zgłoszeni zostanie automatycznie anulowane.

Opłata startowa nie podlega zwrotom, ale może zostać zaliczona / przekazana na innego wskazanego zawodnika.

Zawodnicy z rezerwowych list startowych wnoszą opłatę startową po przypisaniu do składu, o czym powiadomi organizator.